Usługi

W gazecie Rzeczpospolita ukazały się wyniki dorocznego rankingu firm audytorskich. Po wnikliwej analizie zaprezentowanych wyników należy zauważyć, że Auxilium S.A. uzyskała wysoką dynamikę wzrostu pozycji w odniesieniu do roku poprzedniego. I tak jeżeli chodzi o liczbę zbadanych podmiotów uplasowaliśmy się na 6 pozycji.

 
Home Usługi