Usługi | Zakres działalności
    Usługi finansowe

  • Doradztwo w zakresie źródeł pozyskiwania kapitału
  • Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, doradztwo i pośrednictwo w zakresie:
    • leasing
      • analiza zapotrzebowania na środki finansowe
      • przygotowanie wniosku
      • przygotowanie business planu
      • przygotowanie dokumentów dodatkowych
    • kredyty bankowe
      • analiza zapotrzebowania na środki finansowe
      • przygotowanie wniosku
      • przygotowanie business planu
      • przygotowanie dokumentów dodatkowych
  • Pomoc w renegocjacji warunków umów kredytowych i leasingowych
  • Analizy finansowe:
    • business plan
    • prognozy
    • analiza wskaźnikowa
    Raportowanie

  • Raporty specjalne zgodnie z wymogami
  • Przekazywanie informacji rozliczeniowych
    Sprawy kadrowe, płacowe, ZUS

  • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.
  • Obsługę zatrudnienia osób
  • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.
  • Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie.
  • Sporządzanie list płac wynagrodzeń
  • Sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika.
  • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji
  • Sporządzanie informacji PIT - 4R.
  • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT - 11)
  • Sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT - 40)
 
Home Usługi | Zakres działalności